Účetnictví

Vedení účetnictví a daňové evidence Naše společnost poskytuje komplexní služby v oblasti vedení účetnictví a daňové evidence. Pro naši činnost v oblasti vedení účetnictví používáme ekonomický systém STEREO a v oblasti vedení daňové evidence používáme software ÚČTO .

Rozsah účetních služeb

 • Vedení daňové evidence ( dříve jednoduchého účetnictví)
 • Vedení účetnictví ( podvojného)


 • Obsahem obou typů zpracovávané agendy jsou tyto služby:

 • Kontrola a doplnění náležitostí všech dokladů
 • Účetní poradenství
 • Zavedení dokladů a ostatních informací do ekonomického systému
 • vedení deníku daňové evidence nebo
 • vedení hlavní knihy a účetního deníku ( podvojné účetnictví )
 • vedení pokladní knihy
 • vedení knihy bankovních dokladů
 • saldokontní sledování závazků a pohledávek
 • evidence majetku
 • vnitropodnikové sledování
 • Vyhotovení výstupních sestav dle požadavků klienta
 • Vyhotovení zákonem stanovených výstupů
 • Vedení evidence pro účely DPH ( záznamní povinnost)
 • Zpracování přiznání k DPH vč. souvisejících kontrolních a souhrnných hlášení
 • Zpracování roční účetní závěrky
 • Zpracování přiznání k dani z příjmů a ke všem ostatním daním, ke kterým je klient registrován