Ostatní služby

Ostatní služby

  • zastupování na úřadech:
  • na základě zplnomocnění bude naše společnost zastupovat klienta při kontrolách na Finančním úřadě, OSSZ a zdravotních pojišťovnách
  • ekonomické a firemní poradenství:
  • úzká spolupráce při řešení zvažovaných podnikatelských záměrů společnosti a to se zaměřením na daňovou optimalizaci a ekonomickou výhodnost.
  • na základě daného ekonomického stavu společnosti nabízíme klientům konkrétní řešení snížení daňové zátěže společnosti vypracováním návrhu daňové optimalizace s jednotlivými konkrétními úsporami a kroky její realizace
  • provádíme rekonstrukce účetnictví za minulá období.
  • můžeme zařídit odklad podání daňového přiznání.
  • založení společnosti s ručením omezeným (zajistíme klientům veškerou činnost spojenou se založením společnosti s r.o. včetně jejího zápisu v obchodním rejstříku a registrace na živnostenském a finančním úřadu)
  • likvidace společnosti s ručením omezeným (zajistíme součinnost při likvidaci společnosti s r.o. vč. spolupráce při stanovení likvidátora, rozhodnutí o likvidaci a notářského zápisu, zveřejnění v obchodním věstníku, zpracování postupných mimořádných účetních závěrek a daňových přiznání, závěrečná zpráva likvidátora a následné podání žádosti na výmaz společnosti z obchodního rejstříku)