Mzdy

Vedení personalistiky

 • vypracování veškerých personálních dokumentů :
 • při nástupu do zaměstnání: pracovní smlouva, prohlášení poplatníka, osobní karta zaměstnance, přihlášky na OSSZ a k příslušné zdravotní pojišťovně
 • při ukončení zaměstnání: výpověď, zápočtový list zaměstnance, odhlášky na OSSZ a u příslušné zdravotní pojišťovny, evidenční list důchodového pojištění, potvrzení o zdanitelných příjmech


 • Zpracování mezd

 • výpočet měsíční mzdy
 • výpočet zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení za zaměstnance i zaměstnavatele včetně zaslání měsíčních hlášení na OSSZ a příslušné zdravotní pojišťovny
 • výpočet záloh na daň z příjmu zaměstnanců
 • zpracování výplatních pásek pro zaměstnance
 • vypracování platebních příkazů
 • roční zúčtování záloh na daň z příjmu zaměstnanců
 • vyhotovení ročního vyúčtování daně ze závislé činnosti a funkčních požitků
 • roční vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti zaměstnanců
 • roční vyúčtování daně z příjmu fyzických osob ze zavislé činnosti
 • vedení mzdových listů a ELDP